Can­not find GOLYA­BAL folder inside /​home/​gaboraro/​public_​html/​images/​sampledata/​GOLYABAL/​folder.
Admiror Gallery: 4.5.0
Server OS:LiteSpeed
Client OS:Unknown
PHP:5.6.40

2014 novem­berében iskolánkban sor került a Gólyabál megsz­ervezésére. A gólyabált, a hagy­ományokhoz híven, a VIII. osztá­lyok szervezték, a helyi kultúrot­thon­ban, az osztá­lyfőnökök irányításá­val. Az ügyességi-​, általános műveltségi-​, tánc­versenyek segít­ségével a legü­gye­sebbeknek bizonyult tan­ulók közül válasz­totta ki a zsűri az I. és V-​ik osztá­lyos „gólyakirá­lynőket”, illetve „gólyakirá­lyokat”. A jóked­vről, hangu­la­tról zene gondoskodott.