To Top

ANUNȚURI - HIRDETMÉNYEK

Fájl neve Méret
An Adobe Acrobat file Burse_2022_ 2023 1.34 MB
An image file SPORT NAPOK 2 1.02 MB
An Adobe Acrobat file Raport_starea_invatamantului_2020 14.28 MB
A Microsoft Word file Anunt 49 KB
A Microsoft Word file Anunt concurs 43 KB
Image

ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE - BEIRATKOZÁS ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBA

Fájl neve Méret

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE - VEZETŐTANÁCS

Membrii - Tagok →
Fájl neve Méret
Hotărâri - Határozatok →
Graficul ședințelor- Vezetőtanács ülések →
REGULAMENTE - ROFUI, RI - BELSŐ SZABÁLYZATOK →

TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ - DÖNTÉSHOZATALI ÁTLÁTHATÓSÁG

Fájl neve

TRANSPARENȚA SALARIALĂ - BÉREZÉSEK ÁTLÁTHATÓSÁGA

Fájl neve
An Adobe Acrobat file Salariu

GRĂDINIȚA - ÓVODA

Fájl neve

Profesori, angajați - Pedagógusok, alkalmazottak

Fájl neve

INFORMATII PENTRU ELEVI - TANULÓKNAK

Fájl neve

INFORMAȚII PĂRINȚI - SZÜLŐKNEK

Fájl neve

BUGET - KÖLTSÉGVETÉS

Fájl neve

PLAN DE DEZVOLTARE - FEJLESZTÉSI TERV

Fájl neve Méret

Orar - Órarend

Fájl neve

RAPOARTE - BESZÁMOLÓK

Fájl neve Méret

COMISII - BIZOTTSÁGOK

Fájl neve

Declaratii de avere si de interese - Vagyon- és érdeknyilatkozatok

Fájl neve Méret
An Adobe Acrobat file Declaratie de interese 2022 36.44 KB
An Adobe Acrobat file Declaratie de avere 2022 56.89 KB
An Adobe Acrobat file Declaratie de avere_declaratie de interese 2.94 MB

Search

      MIKEWEB1           ©  Mike Web        Flag Counter

Gábor Áron Általános Iskola


© All Rights Reserved

 

Sign in to your account